SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ (SSM) ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ (SU)

Protecția Muncii și Paza Contra Incendiilor

Misiunea

Misiunea serviciului extern de Securitate și Sănătate în Muncă (SSM) este de a oferi consultanță și îndrumare clienților noștri pentru a garanta crearea unui mediu de lucru sigur și sănătos.

Servicii complete la GHIȘEU UNIC

Alegând serviciile noastre, beneficiați de acces la o gamă completă de servicii conexe, inclusiv Sănătate și Securitate în Muncă (SSM) Situații de Urgență (SU), Evaluări de Risc la Îmbolnăviri Profesionale, elaborare Plan de măsuri, Medicina Muncii (MM), serviciul de Responsabil cu Verificarea Tehnică a Instalațiilor (R.S.V.T.I.), Analiza riscului fizic și elaborarea măsurilor de precauție.

Contact

Scrieți-ne un mesaj!